Zespół Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku

"Mobilność i doświadczenie nową wiedzą leśną"

  

MOBILNOŚĆ I DOŚWIADCZENIE NOWĄ WIEDZĄ LEŚNĄ 2017-2019

Projekt obejmuje uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku i finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wartość projektu: 465.558,49 zł

Projekt przewiduje dwutygodniową praktykę dla uczniów klas II Technikum leśnego w Zagnańsku w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019. W każdym wyjeździe może brać udział 27 uczniów. Uczniowie odbywają praktykę zawodową ale również zobowiązani są do poznania kultury i zabytków Francji. Z grupy uczniów deklarujących chęć udziału w praktyce, zostanie wybrana grupa uczniów na podstawie opracowanego regulaminu rekrutacji. Opiekunami uczniów podczas praktyki zawodowej jest dwóch nauczycieli Zespołu Szkół w Zagnańsku oraz tłumacz.

Projekt w całości pokrywa koszty pobytu uczniów na praktyce oraz koszty zwiedzania.

 

W projekcie biorą udział również nauczyciele przedmiotów zawodowych, dla których udział ma być sposobem na zdobycie nowych doświadczeń w edukacji zawodowej.